fredag 21 november 2014

Investerings- och utdelningsfilosofiSyftet med portföljen är att genom kontinuerliga, långsiktiga och varaktiga investeringar i sedan tidigare utvalda bolag bygga upp en stor portfölj som årligen delar ut bra med pengar i form av aktieutdelningar. Dessa utdelningar kommer att återinvesteras för att få ta del av ränta-på-ränta effekten.

Det som skiljer min strategi och portfölj ifrån många andras är att jag på förhand har bestämt vilka bolag som portföljen ska innehålla. I dagsläget är det åtta svenska bolag och ett amerikanskt. Med åren kommer jag fylla på ytterligare 2-3 amerikanska bolag. I dessa utvalda (Återkommer i kommande inlägg till vilka) kommer jag kontinuerligt göra aktieköp när summan på kontot når upp till förutbestämd nivå, i dagsläget 1500 kr vilket sker 1-2 gånger per månad.Oavsett om jag eller andra anser att börsen ser dyr eller billig ut så sker inköp när summan uppgår till 1500 kr. Det kommer att innebära att jag ibland kommer att köpa dyrt och ibland billigt,  men i slutändan kommer jag få fina genomsnittliga anskaffningskurser. Mina inköp i amerikanska bolag bygger på samma princip men sker en gång per år i volymer om 12.500 kr.

Portföljen ligger i en vanlig depå vilket många ställer sig fundersamma till. Anledningen är att jag inte tror lika mycket på ISK-kontot som somliga p.g.a. SLR som ligger som grund för beskattningen framöver lär gå upp, och jag inte vill flytta fram och tillbaka portföljen beroende på vad som är mest gynnsamt enstaka år då portföljen förhoppningsvis kommer leva 25-50 år framöver.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar